skip to Main Content

De activiteitenbegeleiding van Sint Franciscus is een klantgerichte afdeling.

Ook hier is Sint Franciscus een herkenbare partner

De medewerkers streven naar een zinvolle tijdsbesteding tijdens het verblijf in ons zorgcentrum.

Bewoners kunnen meedoen aan zowel individuele- als groepsactiviteiten. Er worden regelmatig recreatieve activiteiten georganiseerd, waaronder muziekoptredens, modeshows, activiteiten rondom de feestdagen. Dit met hulp van vele vrijwilligers van de ‘hulpcentrale Gilze-Hulten’. Familieleden zijn altijd van harte welkom. Dit geldt ook voor uitstapjes zoals kermiswandeling, bezoek aan Floraliatuinen, uitstapje Meersel Dreef enz. Verder zijn er mogelijkheden tot kaart- en andere spelen, borduren en andere creatieve activiteiten.

Extra aandacht wordt ook besteed aan het organiseren van activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, voor de bewoners van de vijf kleinschalige groepswoningen.

Informatie over de recreatieve activiteiten vindt u op het informatiebord in de hal van het zorgcentrum en in ons huisblad ‘Ons Franske’, dat 3x per jaar verschijnt (april, september en december). Ons Franske is gratis af te halen in ons winkeltje.

Back To Top
X